HMS-kurs for ledere

Tirsdag 3. oktober klokka 09.00 – 15.30 hos Glåmdal HMS-tjeneste, Gågata 32, Kongsvinger

  • Gi ledere oppdatert kunnskap innen HMS, gi påfyll og inspirasjon til lederes HMS-arbeid.
  • Gi arbeidsgivere kunnskap om hvordan det skal arbeides systematisk med HMS i virksomheten.
  • Bidra til at HMS-arbeidet blir integrert i planleggings– og beslutningsprosesser i virksomheter, herunder også omstillingsprosesser.
  • Gi arbeidsgiver kunnskap om arbeidsmiljøfaktorer som kan ha innvirkning på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse, samt arbeidsmiljøet i egen virksomhet.
  • Få opplæring som dekker Arbeidsmiljølovens krav. Arbeidsmiljølovens §3-5 stiller krav til arbeidsgiver om opplæring i HMS-arbeid.
  • Passer arbeidsgivere og ledere på alle nivåer

Har du noen spørsmål? Send en e-post til post@glomdalhms.no eller ring 62 88 85 00 for mer informasjon.

Har du noen spørsmål? Send en e-post til post@glomdalhms.no eller ring 62 88 85 00 for mer informasjon.

Påmelding til kurs